سلام دوستای گلم

 

دوستای گلم بهار جون درست گفت جواب مسابقه می شد نقطه

همه دست جیغ هورا برای بهار جونم

 

 

 

راستی دوستای گلم من تا حالا ١٠٠ تا بیت شعر از حافظ فردوسی پروین اعتصامی ... 

حفظ کردم

 

سوال مسابقه ی امروز این هست از این شاعر ها کدومشو بیشتر دوست داریم خود

من فردوسی رو بیشتر دوست دارم

 

فردوسی         

مولوی

حافظ

پروین اعتصامی

عطار

سعدی

 یا شاعر های دیگه

 

این یکی از شعر هایی است که من حفظ کردم

راحت و عیش و خوشی در سادگیست                   سادگی سرمایه ی آزادگیست

از این به بعد توی هر اپ هم یک شعر می نویسم

بای قلب 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید