روز معلم مبارک

قلبقلبسلام دوستان گلم قلبقلب

ماچمثل همیشه ماچ

خوبید

خوشید

سلامتید

خداروشکر

 امروز روز ١شنبه است و روز معلمه هورا

به افتخار همه ی معلما  یک دست و هورا قلبقلبقلبقلبقلب

قلبقلبروز معلم مبارک قلبقلب

برای جشن روز معلم ....

وای کیه داره در میزنه بزار برم ببینم

وای میکی موس هست

بفرمایین تو دم در زشته

وای دوباره کیه در میزنه ؟

سیدرلاهست بفرمایین تودم درزشته

وای چند نفر دیگه هم همراشن اونا کین دیگه ....

آهان 7پرنسس باهم اومدن قلب

خوب دوباره کیه در می زنه؟

آهان پوپی همراه با دوستاش

بفرمایین تو دم در زشته

دوباره کیه درمی زنه  

کی کم داریم حتما پلنگصورتی هست

آره پلنگ صورتی هست

دم در زشته بفرمایین تو دم در زشته

ایبابا دوباره کیه در میزنه

اهان ت همه ی دوستان  من هستن

بفر مایین تو دم در زشته

خوب حالا که همه اومدن یک دست و هورا بلند قلب

کیک رو اوردند قلب

بفرمایین

خیلی خوش گذشت

خدانگه دار

من هنوز هستم یکم بیان پایین تر

 

خوب اگر می خواین شعر های قشنگی بخونین تووبلاگ مهسا جون برین به این ادرس

 

http://www.mahsa82.blogfa.com/

 

 

/ 8 نظر / 14 بازدید
ریحـــــــــــــــانه

سلام پریسا جون خوبی؟ مرسی اومدی وبلاگم عزیزم [ماچ] عزیزم وقت ندارم به وبلاگ دوستان سربزنم اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام[قلب] بدون که سرم شلوغه ابجی کوچیکه فعلا بای بای[بغل]

پریسا

[بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل]

پریسا

[بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل]

پریسا

[بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل]

پریسا

[بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه] [گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل]

پریسا

سلام عزیزم. خوبی؟ مرسی از ظنرات گلم. بدوبیاااااااااا آپم

پریسا

سلام عزیزم. خوبی؟ مرسی از ظنرات گلم. بدوبیاااااااااا آپم