دختر گل فروش2

ادامه داستان قلبقلبقلبقلبقلبقلب

ازهرگل چندشاخه می چید دسته می کرد وبه شهرمی رفت .

مرد نان وا گل داوودی زرد دوست داشت فرشتهفرشته

زن خیاط عاشق نسترن بودو این گل رابه یقه لباسش سنجاق می کرد قلبقلب

نقاش جوان هرروزیک شا خه رزقرمزمی خریدوبهنامزدش هدیه می داد  ماچماچ

 

ادامه داستان رادرپست بعد ببینید نیشخندنیشخند

بای بای بای بایبای بایبای بایبای بایبای بایبای بایبای بای

/ 9 نظر / 12 بازدید
فاطیما

[بوسه]فاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیما[گل] [بوسه]فاطـــــــــــــــــــــــــــــــــیما[چشمک] [بوسه]فاطـــــــــــــــــــــــــــیما[گل] [بوسه]فاطــــــــــــــــــــــیما[گل] [بوسه]فاطـــــیما[گل] [بوسه]فاطــــــــــــــــــــــیما[گل]................................[گل] [بوسه]فاطـــــــــــــــــــــــــــیما[گل]....................[گل]........[گل] [بوسه]فاطـــــــــــــــــــــــــــــــــیما[گل].........[گل]....................[گل] [بوسه]فاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیما[گل][گل]............................[گل] [بوسه]آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [بوسه]آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدم [گل] [بوسه]آپیــــــــــــــــــــــــــــــــدم [گل] [بوسه]آپیدم [گل] [گل]

پریسا

[گل][بوسه] [گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] سلام عزیزم آپـــــم.بدو بیاااا

پریسا

[گل][بوسه] [گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بوسه] سلام عزیزم آپـــــم.بدو بیاااا

پریسا

سلام پریسا جونم. راستی اسم وبت خیلی خوشمل شده گلم . بد وبیا پیشم

شیوا

سلام آجی پریسا جوووووووووونم خوبی آجی جوووون؟؟ آپت عالی بود عزیزم حالا تو بیا پایین یه کمه دیگه بازم بیا پایین تر بسه دیگه [ماچ] بو3 بوث بوص بوس بوسه دوست دارم [ماچ][ماچ] i love you[قلب]

شیوا

دووووووووووووووووووووووست دارم[ماچ]

شیوا

راستی اسم وبت خیلی ناز شده ها[قلب]

محمد

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___سایتت خیلی قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور سبزت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم °°°°°°°°°°°°|/ °°°

محمد

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___سایتت خیلی قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور سبزت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم °°°°°°°°°°°°|/ °°°