فوتبالیست ها

امروز آخرین قسمت کارتن فوتبالیست هاست ناراحتفوتبالیست ها خیلی کارتنش قشنگه

ولی تموم شد ناراحتناراحت

اینم سوباسا وکاکرونگراننگران

من کاکرو  رو دوست ندارم چون از خود راضیه از خود راضیاز خود راضی

اینم عکس سوباسا وتارو ماچقلب

من سوباسا وتار و رو از همه بیشتر دوست دارم قلب

اینم عکس پیرو زی تیم شاهین هوراهورا

هورا هورا هوراهوراهوراهورا هورا

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

         

/ 16 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه عيوض زاده

سلام....... بابا چقدر كم به ما سر مزني تحويلي بگير ما هم هستيم ها!!!! باي

فاطمه عيوض زاده

[خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود]

فاطمه عيوض زاده

[خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود]

فاطمه عيوض زاده

[خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود] [خنده][نیشخند][چشمک][بوسه][زبان][قلب][گل][بدرود]

پریسا

سلام. تسلیت میگم بهت بخاطر فوتبالیستها _________________________________________

پریسا

مرسی از اینکه تو بازی شرکت کردی عزیزم

پریسا

سلام پریسا جونم. با یه قالب جدیید به روزم. بیا و نظرت رو راجب قالب جدییدم بگو. خوشحال میشم نظر خوشگلت رو بدونمممممممممممممم _________________ راستی فوتبالیستها که دیروز گذاشت ؟

سلام پریسا[لبخند] عکس های سوباسا خیلی قشنگ هستن[گل] من هم از کاکرو خوشم نمی یاد[قلب][قلب][ماچ][ماچ]

الهه

پرنیا ببخشیداسمم یادم رفت[نیشخند]