مسافرت

سلام سلام ببخشید که چند روز براتون چیزی ننوشتم  چون رفته بودممسافرت قلبقلب

رفته بودیم شمال ودرراه برگشت رفیم کرج تهران هم رفتیم ماچماچ 

تازه خونه ی عمو هم رفتیم تعجب

حالا چون شبه و من خوابم می یاد فردا عکساشو می زارم  خوابخواب

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

اي بچه يخوب