دختر گل فروش 3

قلبقلبادامه داستان دخترگل فروش قلبقلب

زن شیرینی فروش عادت داشت یک سبد بنفشه ی وحشیروی

میزش بگذار قلبقلب

با آمدن دخترگل فروش انگار بهار به شهر پا گذاشته باشد قلبقلب

 همه جا زیبا و خوش بو می شد قلبقلب

فصل زمستان ازراه رسید چند روز گذشت و از دخترگل

فروش خبری نشدقلبقلب

همه ناراحت بودند زن خیاط گفت :دخترگل فروش خیلیبد قول

شده !!!!قلبقلب

چندروز است گل نسترن به لباسم نزده ام !!قلبقلبقلب

مرد نانوا گفت چقدر دلم برای داوودی های زرد تنگ شده !

زن شیرینیفروش گفت از وقتیکه روی میزم بنفشه وحشی

نمی گذارم قلب

مغازه ام خیلی زشت شده !قلبقلبقلب

حالا من بدوه بنفشه چه کارکنم ؟قلبقلبقلب

ادامه داستان درپست بعدی قلبقلب

بای بای

 

/ 136 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

نغمه

سلام عزیزم چرا برای نظرا ت تاییدی گذاشتی خیلی سخت شده نظر دادن[نیشخند]

نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

نغمه

I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] نغمه هاي آرامش [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] I♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥UI♥U I♥U I♥U

پریسا

[بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل][بوسه][گل] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]

پریسا

پریسا جونم نظراتو اگه از تاییدی در بیاری راحت تر میشه زیادتا نظر داد [نیشخند][خجالت]

حامدونسرین

سلام خوبی وبلاگ زیبایی داری اگه بخوای میتونیم تبادل لینک یا لوگو کنیم مطالبت هم جالبه