تـــــــــــــــــــــ<<<<ـــــــــــوجه

سلام ...دوستای گلـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ>>>>>>>

مرسی به وبم سر می زنین ... دیگه کم کم داره مدرســـــــــــــــــــه  ها شروع می شه

ووووووووووووووووووووووو یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  عالمه درســــــــــــــــــ 

برای همین دیگه نمی تونم بیام  به عبارتی می تونم ولی دیگه نمی خوام بیام چون 

از درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عقب می مونم ! 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امسال و سال دیگه ام 

سال هـــــــــــــــــــــــــــــــــای مهمــیه یول

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامید وارم همتون مـــــــــــــــــــــــــــوفق باشین قلب

وآخرین حرف پریسا به بچه های گل توخونه لبخند یادت بمونه خندهقهقههخداحافظی ام 

مثل ..............................

شوخی کردم !کامنت بذارین شاید جوابت ندم ولی همیشه به یادتونم ...دوستای گلم 

روژان .... نرگس ... کیمیا .... بیتا ... مهسا ... فاطمه ...ووووووووووو

با آرزو ی موفقیت برای همتون ......................... بایبای بای

/ 1 نظر / 88 بازدید
Ziba

سلاااااااااام پريســـا خانم...... خوبي؟؟؟؟؟ اومدم......[چشمک]